Xiaojian Zheng

Photo Xiaojian Zheng
Graduate Student

Advisor  (MS ATMO) Xiquan Dong

Bio  Background in atmospheric sciences (BS) from the Nanjing University of Information Science and Technology

Office  Physics and Atmospheric Sciences Building #81, Room 526

Contact Email